Diginto sajt-topologi

En sajt-topologi för katalogtjänsten är en logisk representation av det fysiska nätverket. Utformning av en sajt-topologi för Active Directory Domain Services (AD DS) innebär placering av domänkontrollanter på ett fysiskt nätverk.

Bild 5: Skog- och domän-nivå Windows server 2012 R2

Först ska det skapas logiska objekt som representerar sajter (delnät eller länkar) och bryggor för att säkerställa effektiv routing och replikerings trafik. Sajt-topologin avgör hur klientfrågor kommer att flöda genom Active Directory och dess databasreplikering.

Bild 4: En domän och underdomän i tre olika sajter

En sajt (site) består av en kombination av en eller flera delnät som är sammankopplade med en höghastighetslänk. Platser eller sajter används av tekniska anledningar som till exempel uppdela ett nätverk i flera delnät och synkronisera kommunikationen mellan de. Samtidigt kan denna begrepp representeras i Active directory som ett objekt.

Diginto nätverkstopologi

Denna gång kommer att konfigureras tre routrar som ska dirigera datatrafiken mellan egna LAN. Här nedan specificeras virtuella maskiner och deras IP-konfigurationer.

Bild 1: Diginto sajt-topologi

Skriv dina initialer istället xx, till exempel Chalo Reyes i Sydamerika: cr-saros1

VirtualBox Adapter 1 Adapter 2 Adapter 3 Adapter 4
Internal Internal Internal
xx-saros1  WAN1 Quito Lima
ether1 ether2 ether3 ether4
 209.65.100.5 10.255.32.1 10.255.16.1
 255.255.255.252 255.255.240.0 255.255.240.0
Internal Internal Internal Internal
xx-euros2 WAN1 Stockholm-se Stockholm-com WAN2
ether1 ether2 ether3 ether4
209.65.100.6  172.16.8.1 172.16.16.1 209.65.100.9
255.255.255.252  255.255.248.0 255.255.248.0 255.255.255.252
Internal Internal
xx-naros3 Chicago Washington WAN2
ether1 ether2 ether3 ether4
10.1.16.1 10.1.8.1 209.65.100.10
255.255.248.0 255.255.248.0 255.255.255.252