AD installation STODC1

Efter första inloggningen på en nyinstallerad Windows 2012 R2 server visas Administrationsverktyg samlat i Serverhanterare (Server Manager). I spalten till vänster visas Dashboard, alternativ inledande konfigurationer. I samma spalten finns den lokala server som ger möjlighet till flera konfigurationer, alla servrar, Active Directory, DNS, mm.

AD installation

Active Directory Domain Services installeras på servrar som har uppdaterats och konfigurerats till att bli domänkontrollanter. AD installationen görs i två steg: rollserver installation och AD databas installation.

Här nedan beskrivs installationen sammanfattat:

 1. Börja med att klicka på [Add roles and features]
 2. Installationsguiden startas. Läs av informationen om AD och DNS och därefter klickar på nästa.
Bild 1: Windows server 2012 R2 AD installation
 1. Nu ska du välja en installationstyp. Du väljer [Role-based or Feature-based installation]. Det innebär att en enskild server kommer att få tilldelat serverroll.
Bild 2: Rollbaserad installation
 1. Välj server stodc1.
 2. Välj Active Directory Domain Services och DNS. Installationsguiden informerar att kompletterande mjukvara behövs. Du accepterar och klickar på nästa och nästa tills serverrollen installeras och en länk för AD installation visas. Klicka på länken för att promota stodc1 till domänkontrollant genom att installera Active Directory.
 3. Det är nu som börjar den riktiga installationen av Active Directory. Vi implementerar domänen diginto.se från noll därmed en hel ny skog installeras.
Bild 3: En hel ny skog och domän installeras
 1. Diginto domänen och dess underdomänen kör Windows Server 2012 R2 och har beslutats att inte ha äldre funktionalitet. Istället kommer Digintos servrar att uppgraderas till server 2016 i senare steg. Observera att samtidigt ska installeras DNS och Global Catalog (GC).
Bild 4: AD, DNS och Global Catalog installeras
 1. Det är just DNS delegation som inte godkänns, ignorera varningar och fortsätt med installationen.
 2. NetBIOS name identifieras och visas med stora bokstäver: DIGINTO
 3. Därefter specificeras lagringsplatser för databasen, logfiler och SYSVOL. Acceptera default platserna.
 4. En kontroll på alla val genomförs och därefter visar en sammanfattning.
 5. Verifiera dina val och därefter klicka på [Install].

Funktionalitets nivåer eller Functional Levels

Funktionalitets nivåer finns på domän-nivå och forest-nivå. Med funktionalitets nivåer menas egentligen arbetssätt som definieras av Windows server versioner. Versionerna identifieras med nummer från 0 till 7

 • 0 = Windows 2000
 • 1 = Windows 2003 med varierande domännivåer
 • 2 = Windows 2003
 • 3 = Windows 2008
 • 4 = Windows 2008 R2
 • 5 = Windows 2012
 • 6 = Windows 2012 R2
 • 7 = Windows 2016

Windows server 2019 verkar inte ha stöd för de olika funktionalitets nivåerna.