Labb 7: DSADD group

Kommandot skapar AD-grupper. Med dessa objekt kan en administratör organisera användare, identifiera behörigheter, mm. Grupper är viktiga objekt för en effektiv domänadministration.

Det finns två typer av grupper:

 • Distributionsgrupper används när man vill sprida ut information till exempel en kontaktlista.
 • Säkerhetsgrupper är användbara för administrativa syfte eftersom behörigheter kan kopplas till dem. Dessa grupper har specifika räckvidd som domän lokala, globala, och universella.

Grupper, precis som andra AD objekt, har två namntyp NetBIOS och DNS. NetBIOS namn är unika och betecknas som samid med max 15 tecken.

I laboration 1 har vi skapat Scandinavia OU-struktur och nu skapar vi grupper som ska placeras ditt.

Följande grupper ska skapas och placeras i OU-strukturen för Scandinavia. Nio grupper i varje huvudstad:

 • Urban team (Exploring the city)
 • Folklore team (Meeting different musicians and dancers)
 • Theater team (Visiting the most representative theaters in the city)
 • Motion team (Walk through the city)
 • Sport team (Arrangements to practicing sports)
 • Natur team (Take a kayak out for a spin or experience the wildlife firsthand)
 • History team (Visiting amazing museums]
 • Festival team (Take part in Swedish music festivals)

För att skapa säkerhetsgruppen Urban Team i OU Stockholm exekvera:

 • c:\>dsadd group ”cn=Urban Team,ou=Stockholm,ou=Nordic Capitals,ou=Scandinavia,dc=diginto,dc=se” -scope g -secgrp yes -samid urbanteam -desc ”Exploring the city”

För att verifiera att gruppen har skapats med rätt namn exekvera:

 • c:\>dsquery group domainroot
 • c:\>dsquery group dc=diginto,dc=se
 • c:\>dsquery group domainroot -name urb*
 • c:\>dsquery group ”ou=Nordic Capitals,ou=Scandinavia,dc=diginto,dc=se”
 • c:\>dsquery group ”ou=Nordic Capitals,ou=Scandinavia,dc=diginto,dc=se” -name urb* | dsget group -samid  -scope  -secgrp  -sid

Komplettera laborationen.