Labb 8: DSADD user

I OU-strukturen för Scandinavia har vi skapat följande grupper:

Bild 1: Grupper i Stockholm OU

Nu skapar vi ytterligare två grupper: Managers i OU Scandinavia och Executives också i Scandinavia OU. Därefter lägger vi några användare till grupperna enligt information i tabellen nedan:

Obs!

 • upn byggs upp tillsammans med samid och @diginto.se exempelvis adam.more@diginto.se
 • Description anges för varje användare på engelska.
 • Department anges som Tourism Department
First name Last name samid display Title Member OU
Adam More adam.more More, Adam Chief Executive Executives Scandinavia
Lisa Powers lisa.powers Powers, Lisa Chief Executive Executives Scandinavia
Albert Brown albert.brown Brown, Albert HR Manager Managers Scandinavia
Sarah Barker sarah.barker Barker, Sarah HR Manager Managers Scandinavia
Alexander Jackson alexander.jackson Jackson, Alexander Informator Urban team Stockholm
Diego Ferguson diego.fergurson Fergurson, Diego Informator Urban team Stockholm
Jennifer Lowe jennifer.lowe Lowe, Jennifer Informator Urban team Stockholm
Rebecca Klinberg rebecca.klinberg Klinberg, Rebecca Producer Theater team Stockholm
Alfred Campbell alfred.campbell Campbell, Alfred Designer Theater team Stockholm
Berry Carter berry.carter Carter, Berry Choreographer Theater team Stockholm
Bryan Roos bryan.roos Roos, Bryan Athletic Trainer Sport team Stockholm
Charles Jenkins charles.jenkis Jenkins, Charles Medical Assistant Sport team Stockholm
Daniel Wells daniel wells Wells, Daniel Sports Physician Sport team Stockholm
Eric Lane eric.lane Lane, Eric Geolist Nature team Stockholm
Julia Lynch julia.lynch Lynch, Julia Botanist Nature team Stockholm
Helen Chambers helen.chanbers Chambers, Helen Farmer Nature team Stockholm
Bob Morgan bob.morgan Morgan, Bob Athletic Trainer Motion team Stockholm
Sandra Wats sandra.wats Wats, Sandra Athletic Trainer motion team Stockholm
Erik Svensson erik.svensson Sevensson, Erik Hirtorian History team Stockholm
Taleb Eriksson taleb.eriksson Eriksson, Taleb Historian History team Stockholm
Joan Olsson joan.olsson Olsson, Joan Folklorist Folklore team Stockholm
Barbara Holt barbara.holt Holt, Barbara Folklorist Folklore team Stockholm
Linda Shelton linda.shelton Shelton, Linda Informator Festival team Stockholm

Exempel:

För att skapa användarkonto för Linda Shelton i Stockholm OU och lägga till gruppen HR Folklore team exekvera:

c:\>dsadd user ”cn=Linda shelton,ou=Stockholm,ou=Nordic Capitals,ou=Scandinavia,dc=diginto,dc=se”  -samid  linda.shelton -upn linda.shelton@diginto.local -fn Linda  -ln Shelton  -display ”Shelton, Linda” -title  Informator  -dept  Tourism  -disabled no  -pwd  Digpa55#  -mustchpwd yes   -memberof   ”cn=Festival team,ou=Stockholm,ou=Nordic Capitals,ou=Scandinavia,dc=diginto,dc=se” -desc ”Informs about festivals and give logistics to participations”

Verifiera skapande av användarkonton

 • c:\>dsquery user –name ”Linda Shelton”
 • c:\>dsquery user –name Lin* | dsget user -fn -ln
 • c:\>dsquery user –name  * (output begränsas till 100)
 • c:\>dsquery user –name  *  -limit 0 (visar alla användarkonto)
 • c:\>dsquery user –samid  linda.shelton
 • c:\>dsquery user –samid -limit 0
 • c:\>dsquery * -filter “&(&(objectClass=User)(objectCategory=Person)(sAMAccountName=juanca))” -attr * (visar alla användares attribut)
 • c:\>dsquery * -filter “&(&(objectClass=User)(objectCategory=Person(sAMAccountName=juanca)” -attr givenName sn sAMAccountName userAccountControl sAMAccountType

UserAccountControl har flera numeriska värde till exempel:

 • 2 – ACCOUNTDISABLED
 • 512 – NORMAL_ACCOUNT (0x200)
 • 514 – Disabled Account

Vid fel korrigera kontona med DSMOD eller ta bort objekt med DSRM och skapa nya.