Labb 6: DSADD OU

Med kommandot dsadd ou kan vi skapa en enskild organisationsenhet (Organizational Unit) eller en hel OU struktur exempelvis organisationsenheten Scandinavia:

Bild 1: Norden
 • ou=Scandinavia (Scandinavia is a historical and geographical region covering much of Northern Europe.)
 • ou=Nordic Countries,ou=Scandinavia (A geographical and cultural region in Northern Europe, known as Norden)
 • ou=Denmark,ou=Nordic Countries,ou=Scandinavia (Denmark is considered to be one of the most economically and socially developed countries in the world.)
 • ou=Finland,ou=Nordic Countries,ou=Scandinavia
 • ou=Iceland,ou=Nordic Countries,ou=Scandinavia
 • ou=Norway,ou=Nordic Countries,ou=Scandinavia
 • ou=Sweden,ou=Nordic Countries,ou=Scandinavia
 • ou=Nordic Capitals,ou=Scandinavia

C:\>dsadd ou ”ou=Scandinavia,dc=diginto,dc=se” –desc ”Scandinavia is a historical and geographical region covering much of Northern Europe.”

C:\>dsadd ou ”ou=Nordic Countries,ou=Scandinavia,dc=diginto,dc=se” –desc ”A geographical and cultural region in Northern Europe, known as Norden.”

o.s.v

Observationer:

 • Citationstecken används när man inkluderar tomma platser i den fullständiga sökvägen till AD-objektet, men som en god vana används här i alla gånger.
 • Den fullständiga sökvägen till AD-objekt kallas för ”Distinguished name”
 • dc står för domain context
 • -desc är en förkortning till description.

Komplettera laborationen och lägg till huvudstäder för varje nordisk land i form av organisationsenheter direkt under Nordic Capitals OU.