CSVDE och Excel

CSVDE är ett inbyggt verktyg i Windows Server. CSVDE används när många AD-objekt hanteras samtidigt, exempelvis när 500 användarkonto ska importeras till Active Directory. För att använda csvde måste du köra csvde-kommandot som Administratör.

Som exempel kommer att skapas en OU-struktur för företaget OnLine World (OL World) med hjälp av CSVDE och MS Excel. OnLine World är ett resebyrå in Irland. Nedan anges metoden som kräver precision när du följer alla steg.

OU-struktur

ou=OL World,dc=diginto,dc=se
ou=Board,ou=ol world,dc=diginto,dc=se
ou=Committees,ou=Board,ou=ol world,dc=diginto,dc=se
ou=Managers,ou=Board,ou=ol world,dc=diginto,dc=se
ou=Finance,ou=Committees,ou=Board,ou=ol world,dc=diginto,dc=se
ou=HR,ou=Committees,ou=Board,ou=ol world,dc=diginto,dc=se
ou=Marketing,ou=Committees,ou=Board,ou=ol world,dc=diginto,dc=se
ou=Finance Director,ou=Managers,ou=Board,ou=ol world,dc=diginto,dc=se
ou=Sales Director,ou=Managers,ou=Board,ou=ol world,dc=diginto,dc=se
ou=Operations Director,ou=Managers,ou=Board,ou=ol world,dc=diginto,dc=se
ou=Group Travels,ou=Operations Director,ou=Managers,ou=Board,ou=ol world,dc=diginto,dc=se
ou=Individual Travels,ou=Operations Director,ou=Managers,ou=Board,ou=ol world,dc=diginto,dc=se

MS Excel och CSV fil

 1. Skapa ett Excel ark/dokument. Döp kalkylbladet som ListaOUonlineWorld och fyll i enligt bilder nedan:f3-03-csvde-1
  f3-03-csvde-2
 2. Skapa i samma dokument två nya kalkylblad och döp det till Source och OUonlineWorld.f3-03-csvde-3Kalkylbladet Source konstruerar vi med funktionen SAMMANFOGA. Det ska se ut så här (två halva bilder):f3-03-csvde-4

  f3-03-csvde-5
  Ändra domännamnet från digiskola.local till diginto.se
 3. C. Kalkylbladet OUonlineWorld konstrueras med funktionen SAMMANFOGA. Det speciella med detta kalkylblad är att den har i första raden följande rubriker: DN, objectClass, description. Slutligen sparas som CSV dokument.
  Här nere visas först Excel dokumentet (två halvor och istället dc=digiskola,dc=local ska stå som dc=diginto,dc=se) och därefter hur man sparar det.f3-03-csvde-6
  f3-03-csvde-7
  Spara som Excel-arbetsbok med namn OL-World.xlsx:f3-03-csvde-8
 4. Därefter exportera det i CSV (kommaavgränsad) filformat: OL-World.csv
 5. Redigera OL-World.csv i Notepad eller likanande editor.
  Troligen kommer dokumentet att innehålla tre citationstecken (”””), ersätt dem till ett citationstecken (”).
  f3-03-csvde-10
  Det kanske visar också semikolon som separatör istället komma, ersätt den (;) med kommatecken (,)
  spara filen och sedan öppna CMD och se till att arbetskatalogen är den som innehåller OL-World.csv filen.
 6. För att importera organisationsenheterna kör följande kommando:
  c:\>Scripts\csvde  -i  -f  c:\OL-World.csv

CSVDE kan också användas för att exportera AD objekt. Till exempel för att exportera alla organisationsenheter från domänen diginto.se exekvera:

c:\>csvde  -d dc=diginto,dc=se  -r ”(obejctCategory=organizationalunit)”  -f  c:\adexport\exportOU.csv