LDIFDE

LDIFDE Skapar, modifierar och raderar AD-objekt. Du kan också använda ldifde för att utöka schemat, exportera Active Directory-användare och gruppinformation till andra applikationer eller tjänster och fylla Active Directory Domain Services (AD DS) med data från andra katalogtjänster.

För att skapa/importera användare i olika OU:s

  1. Börja med att öppna Notepad och skriv text längst nedan:
  2. Spara dokumentet som ImportUsers.ldf (inte som textfil!)
  3. Kör följande kommando:
    c:\>ldifde -i -f ImportUsers.ldf

—————————————————- Text att skriva i Notepad ——————————————————-

DN: CN=Stephan Andersen,OU=Board,OU=OL World,DC=diginto,DC=se
changeType: add
CN: Stephan Andersen
objectClass: user
sAMAccountName: stephan.andersen
userPrincipalName: stephan.andersen@diginto.se
givenName: Stephan
sn: Andersen
displayName: Andersen, Stephan
description: Sales in Danmark

DN: CN=Anders Lindegaard,OU=Committees,OU=Board,OU=OL World,DC=diginto,DC=se
changeType: add
CN: Anders Lindegaard
objectClass: user
sAMAccountName: anders.lindegaard
userPrincipalName: anders.lindegaard@diginto.se
sn: Lindegaard
givenName: Anders
displayName: Lindegaard, Anders
description: Production in Danmark

DN: CN=Daniel Agger,OU=Managers,OU=Board,OU=OL World,DC=diginto,DC=se
changeType: add
CN: Daniel Agger
objectClass: user
sAMAccountName: daniel.agger
userPrincipalName: daniel.agger@diginto.se
sn: Agger
givenName: Daniel
displayName: Agger, Daniel
description: HR in Danmark

DN: CN=Simon Poulsen,OU=Finance Director,OU=Managers,OU=Board,OU=OL World,DC=diginto,DC=se
changeType: add
CN: Simon Poulsen
objectClass: user
sAMAccountName: simon.poulsen
userPrincipalName: simon.poulsen@diginto.se
sn: Poulsen
givenName: Simon
displayName: Poulsen, Simon
description: Ecomics Department in Danmark

DN: CN=Lars Jacobsen,OU=Operations Director,OU=Managers,OU=Board,OU=OL World,DC=diginto,DC=se
changeType: add
CN: Lars Jacobsen
objectClass: user
sAMAccountName: lars.jacobsen
userPrincipalName: lars.jacobsen@diginto.se
sn: Jacobsen
givenName: Lars
displayName: Jacobsen, Lars
description: Sales in Danmark

DN: CN=Christian Eriksen,OU=Sales Director,OU=Managers,OU=Board,OU=OL World,DC=diginto,DC=se
changeType: add
CN: Christian Eriksen
objectClass: user
sAMAccountName: christian.eriksen
userPrincipalName: christian.eriksen@diginto.se
sn: Eriksen
givenName: Christian
displayName: Eriksen, Christian
description: Sales in Danmark