Labb 10: OU-struktur

Skapa ett bach script som skapar en OU-struktur för företaget ABC IT. ABC IT är ett support företag i Stockholm.

f4-01-ou-structure-1OU-struktur för ABC IT

ou=ABC IT,dc=diginto,dc=se
ou=Telecom Services,ou=ABC IT,dc=diginto,dc=se
ou=Network Services,ou=ABC IT,dc=diginto,dc=se
ou=Information Services,ou=ABC IT,dc=diginto,dc=se
ou=Communication Specialists,ou=Telecom Services,ou=ABC IT,dc=diginto,dc=se
ou=Engineers,ou=Network Services,ou=ABC IT,dc=diginto,dc=se
ou=Administrators,ou=Network Services,ou=ABC IT,dc=diginto,dc=se
ou=Coordinators,ou=Network Services,ou=ABC IT,dc=diginto,dc=se
ou=System Analysts,ou=Information Services,ou=ABC IT,dc=diginto,dc=se
ou=Programmer Analysts,ou=Information Services,ou=ABC IT,dc=diginto,dc=se
ou=Help Desk,ou=Information Services,ou=ABC IT,dc=diginto,dc=se

Beskrivningar

 • ABC IT: HQ Office in Stockholm, Meborgarplatsen 25
 • Telecom Services: Internet Access on Fiber
 • Network Services: Ethernet technologies
 • Information Services: CRM relations
 • Communication Specialists: WAN technologies specialists
 • Engineers: KTH Engineers
 • Administrators: System Administrators
 • Coordinators: IT coordinators, Project Administrators
 • System Analysts: System Architects operating from London105
 • Programmer Analysts: KTH Programmers
 • Help Desk: Line 1 support technicians5

Laborationen kan genomföras i två sätt:

 • Batch instruktioner direkt i Notepad
 • Skapa Batch instruktioner i Excel

I denna laboration skapar vi OU-strukturen med Batch instruktioner direkt i Notepad så att:

 • meddelande från dsadd ändras till en annan färg
 • pauser innan kommandoexekveringar
 1. Direkt under c: enheten skapa en katalog med namn Scripts
 2. Öppna Notepad och skriv följande:
  • dsadd ou ”ou=ABC IT,dc=diginto,dc=se” -desc ”ABC IT: HQ Office in Stockholm, Meborgarplatsen 25”
  • dsadd ou ”ou=Telecom Services,ou=ABC IT,dc=diginto,dc=se”  -desc ”Telecom Services: Internet Access on Fiber”
  • Och så vidare
 3. Spara dokumentet som OUstructureABC.bat (inte som textdokument!) i katalogen c:\Scripts\
 4. Exekvera scriptet.