Typer av molntjänster

Tre typer av molntjänster är grunden till datormolnet:

 • IaaS, Infrastructure as a Service, IaaS
 • Platform-as-a-Service, PaaS
 • Software-as-a-Service, SaaS

Infrastructure as a Service, IaaS

Infrastruktur som en tjänst är den mest flexibla kategorin av molntjänster. Syftet är att ge dig fullständig kontroll över den maskinvara som kör dina program (servrar med IT-infrastruktur och virtuella datorer (VM), lagring, nätverk och operativsystem). Istället för att köpa maskinvara hyr du den med laaS. Det är en infrastruktur för omedelbar databehandling, som etableras och hanteras via Internet.

Infrastrukturen byggs på tre grundstenar:

 1. Nätverk (network)
 2. Datalagring (storage)
 3. Beräkningskapacitet (compute)
Bild 1: IaaS

Dessa tre delar kombineras för att skapa IaaS-tjänsten som motsvarar virtuella eller fysiska servrar med en viss prestanda beroende på överenskommelse. Det kan exempelvis handla om att servern ska ha ett visst operativsystem eller en viss prestanda. IaaS leverantören ansvarar den prestanda och den skalbarhet som avtalats.

Kunden betalar för nyttjande av servern exempelvis per minut som servern är igång, eller per GB som server tar upp på i lagringsutrymmet.

Användningsområde

IaaS används ofta i följande scenarier:

 • Migrering av arbetsbelastningar. Vanligtvis hanteras IaaS-anläggningar på ungefär samma sätt som den lokala infrastrukturen och fungerar som en sökväg för enkel migrering när befintliga program ska flyttas till molnet.
 • Testning och utveckling. Team kan snabbt konfigurera och ta ned miljöer för testning och utveckling, vilket innebär att program snabbare kan komma ut på marknaden. IaaS gör det enkelt och billigt att skala miljöer för utveckling och testning.
 • Värdtjänster för webbplatser. Det kan vara billigare att driva webbplatser med IaaS än att använda traditionella värdtjänster.
 • Lagring, säkerhetskopiering och återställning. Organisationer slipper kapitalkostnader och stöket med lagringshantering, som vanligtvis kräver kompetent personal som kan hantera data och uppfylla juridiska krav och efterlevnadskrav. IaaS är användbart för hantering av oförutsägbar efterfrågan och stadigt ökande lagringsbehov. IaaS kan också förenkla planering och hantering av säkerhetskopierings- och återställningssystem.

Plattform as a Service, PaaS

Plattform som en tjänst är en miljö för att skapa, testa och distribuera program. Målet med PaaS är att hjälpa dig att snabbt skapa ett program utan att hantera den underliggande infrastrukturen. När du till exempel distribuerar ett webbprogram med PaaS behöver du inte installera operativsystem, webbservrar eller ens systemuppdateringar.

Plattform som tjänst bygger i sin tur på IaaS-tjänsten. Här använder leverantören IaaS-tjänsten och paketerar ihop den med olika typer av system för att skapa en lösning som i sin tur används av applikationer.

Bild 2: PaaS = Platform + Infrastructure

Vanliga tjänster som levereras som PaaS är exempelvis Microsoft SQL, MySQL, DocumentDB, eller web-tjänster (exempelvis: Apache, Tomcat, Microsoft IIS) med flera.

Den vanliga kunden är en systemutvecklare som i sin tur behöver en exekveringsmiljö för sin applikation. Detta kan då exempelvis vara en databas, en meddelande-kö, en integrationsmotor och en webb-tjänst.

Leverantören ansvarar för att uppdatera plattformstjänsten när det kommer uppdateringar och nya versioner. Leverantören ansvarar även för att tjänsten har möjlighet att bygga på.

Användningsområde

PaaS används ofta i följande scenarier:

 • Utvecklingsramverk. Med PaaS får du ett ramverk för utvecklare som kan bygga vidare, skapa eller anpassa molnbaserade program. Molnfunktioner som skalbarhet, hög tillgänglighet och flera klientorganisationer ingår, vilket innebär mindre kodning för utvecklarna.
 • Analys eller affärsintelligens. Verktyg som tillhandahålls som en tjänst med PaaS gör det möjligt för organisationer att analysera och utvinna sina data. De kan hitta insikter och mönster och göra prognoser som kan förbättra beslut kring prognostisering, produktutveckling och investeringar.

Software as a Service, SaaS

Mjukvara som tjänst är oftast det som är lättast att ta till sig. Klienter använder mjukvara utan att behöva tänka på hur den levereras och kan hållas i drift. När det gäller exempelvis Facebook är användare sällan intresserade av hur det är uppsatt, eller vilka servrar som används.

Bild 3: SaaS = Platform + Infrastructure + Applications

För företag är vanliga SaaS-applikationer exempelvis: Microsoft Office 365, Salesforce, LinkedIn och Adobe Creative.

Det som skiljer SaaS mot IaaS och PaaS är att här ansvarar leverantören för hela kedjan av leveransen inklusive uppdateringar.

Företag köper tillgång till en applikation. Normalt betalar företag per användare och månad som företagets användare ska ha tillgång till applikationen. Företag som kund ansvarar för att se till att användarna läggs upp i leverantörens system, att hantera prenumerationer och att migrera egna data till och från applikationen, men i övrigt så sköts allting av leverantören.

Sammanfattning

Bild 4: Cloud tjänster