Labb 2: NAT nätverk

NAT nätverk använder en enda NAT-router för alla virtuella maskiner.

Bild 1: NAT nätverk, en NAT-router för alla VM

Alla virtuella maskiner ansluts till ett internt nätverk via en NAT-router och alla virtuella maskiner kan kommunicera med varandra. Ett NAT nätverk måste skapas först:

 1. Starta VirtualBox och klicka [Preferences]
 2. klicka på [Network] och verifiera om ett NAT nätverk redan finns, annars skapa ett nytt NAT nätverk. Du kan skapa fler NAT nätverk om du vill.
 3. Högerklicka på NAT-nätverket och redigera dess information: Ändra namnet, IP adress och några alternativ (DHCP, IPv6 och Port Forwarding). IP adressering hanteras via DHCP.
Bild 2: NAT nätverk

Observera att nätverksadressen är 10.0.2.0/24 och att NAT-routern adresseras med en IP adress från samma nätverksadress. Nu ändrar vi nätverksinställningar av VM centos7 till NAT nätverk och väljer det NAT nätverket vi redigerat.

Bild 3: centos7 nätverk är nu NAT nätverk

Starta centos7 och logga in. Därefter verifiera kommunikationen med värddatorn och externa nätverk.

 • $ ping www.google.com  -c  4
 • Det bör fungera
 • $ ping 192.168.1.112  -c  4
 • Det bör fungera
 • Från värddatorn ping 10.0.2.15
 • Det bör inte fungera
 • SSH anslutning bör fungera
  • kontrollera först att SSH är igång med kommandot $ systemctl status sshd
  • kontrollera också att VM centos7 lyssnar på nätverkstrafik till port 22, $ netstat  -an  |  grep  22

Sammanfattning

Virtuella maskiner kan komma åt värddatorn och externa nätverk samt Internet. Det fungerar inte att pinga från värddatorn till virtuella maskiner i ett NAT-nätverk, men det går att komma åt virtuella maskiner via SSH.