Labb 4: Nätverksuppdelning

Att dela ett nätverk upp i fler delnät förekommer med olika syfte exempelvis säkerhet, bättre administration och högre nätverksprestanda. I nätverkstopologi nedan används olika IP nätverksadresser som behöver förklaras men först studera en stund den:

Vi börjar med Lima och Quito:

 • 10.0.0.0/8 är en A-klass IP-adress. /8 innebär att 8 bitar har tilldelats som nätverksbitar
 • 10.255.0.0/16 har delats upp i andra oktett och adressen är den sista i sitt intervall. Det är just denna nätverksadress som ska delas upp och tilldelas till Lima och Quito
 • Till 16 nätverksbitar läggs 4 bitar till så att prefixen är /20 vilket indikerar att ändringar i adressen sker i tredje oktett.
 • Med 4 bitar kan genereras 16 nya nätverksadresser: 10.255.0.0, 10.255.16.0, 10.255.32.0, 10.255.48.0 och så vidare
 • Delnät Lima får nätverksadressen 10.255.16.0/20
  • limdc1 adresseras med 10.255.16.10/20 och limdc2 med 10.255.16.11/20
 • Delnät Quito får nätverksadressen 10.255.32.0/20
  • quidc1 adresseras med 10.255.32.10/20 och quidc2 med 10.255.32.11/20

Stockholm-se och Stockholm-com

 • 172.16.0.0/16 är en B-klass IP-adress. /16 innebär att 16 bitar har tilldelats som nätverksbitar
 • Till 16 nätverksbitar läggs 5 bitar till så att prefixen är /21 vilket indikerar att ändringar i adressen sker i tredje oktett.
 • Med 5 bitar till kan genereras 32 nya nätverksadresser: 172.16.0.0, 172.16.8.0, 172.16.16.0, 172.16.24.0 och så vidare
 • Delnät Stockholm-se får nätverksadressen 172.16.8.0/21
  • stodc1 adresseras med 172.16.8.0/21 och stodc2 med 172.16.8.11/21
 • Delnät Stockholm-com får nätverksadressen 172.16.16.0/21
  • stodc3 adresseras med 172.16.16.0/21 och stodc4 med 172.16.16.11/21

Washington och Chicago

 • 10.0.0.0/8 är en A-klass IP-adress. /8 innebär att 8 bitar har tilldelats som nätverksbitar
 • 10.255.0.0/16 har delats upp i andra oktett och adressen är den sista i sitt intervall. Den först nätverksadress är 10.0.0.0/16 och den andra 10.1.0.0/16. Det är just denna nätverksadress som ska delas upp och tilldelas till Washington och Chicago.
 • Med 5 bitar till kan genereras 32 nya nätverksadresser: 10.1.0.0, 10.1.8.0, 10.1.16.0 och så vidare
 • Delnät Washington får nätverksadressen 10.1.8.0/21
  • wasdc1 adresseras med 10.1.8.10/21 och wasdc2 med 10.1.8.11/21
 • Delnät Chicago får nätverksadressen 10.1.16.0/21
  • chidc1 adresseras med 10.1.16.10/21 och chidc2 med 10.1.16.11/21