Windows distributionsmodeller

År 2017 annonserade Microsoft nya distributionsmodeller för alla Windows operativsystem. Microsoft OS kommer att distribueras via tidsbaserade kanaler, varje sjätte månad (halvårsvis eller Semi-annual) och en med längre tid än 6 månader. Den sista är inte ny utan en som redan var i bruk under namnet Long Term Servicing Channel (LTSC).

Det som intresserar oss är det att läsa av informationen som anges av Windows operativsystem. Jag utgår från ett exempel: Windows server 2016 distribuerat av LTSC kanalen.

Version anges som: 10.0.1607.14393.1794

Major Minor Version Build Revision
10 0 1607 14393 1794
Release number ingen uppgraderingsstöd. Halvårsvis ( Semi-annual Chanel, SAC) distributionsversion. Det distribueras inte längre uppdateringar i form av Service pack. Detta nummer kommer normalt att vara detsamma när operativsystemet har utsläppt till allmänheten. Kumulativ uppdatering (CU). Windows-uppdateringar.

Förklaringar

 • Major är den OS-version inom en vis familj eller grupp.
 • Minjor anger om det är en uppgraderingsversion eller inte.
 • Version anger distributionskanaler som SAC eller LTSC
 • Build anger vidareutvecklingstider av operativsystemet. Ett Windows OS utvecklas varje dag och när ett OS släpps till allmänhet sker detta i en vis tidpunkt. Därefter ändras OS dagligen och build-nummer ger antalet.

Versions numret 10.0.1607.14393.1794 säger till oss att den distribueras halvårsvis (Juli, 2016). Att denna version inte stödjer något äldre Windows, annars hade den betecknas som R2. Nu har Windows 2019 släppts, därmed ingen uppgraderat 2016 som kunde ha haft som version-nummer 10.1

Nästa SAC uppdatering kan se ut så här: 10.0.1709.16278.310

SAC vs LTSC

 • Halvårsvis distributionsmodellen är för de som utvecklar nya program, tjänster och behöver åtkomst till nya funktioner i operativsystemet. Annars för de som planerar längre produktion är bättre LTSC distributionsmodeller.
 • Halvårsvis distribuerar OS två gånger per år, medan LTSC varje 2-3 år.
 • Halvårsvis support 18 månader och LTSC support 5 år med förläggningsmöjlighet till 6 år
 • Halvårsvis namn för OS: Windows Server version till exempel 10.0.1709.16278.310
 • LTSC namn för OS: Windows Server (år), till exempel Windows server 2019

Windows 10 version-nummer

Major Minor Version Build Code name Release
10 0 TBD TBD Redstone 5 2018
10 0 1803 17134 Redstone 4 April 30, 2018
10 0 1709 16299 Redstone 3 Oktober 17, 2017
10 0 1703 15063 Redstone 2 April 5, 2017
10 0 1607 14393 Redstone 1 Augusti 2, 2016
10 0 1511 10568 Threshold 2 November 10, 2015
10 0 1507 10240 Threshold 1 Juli 29, 2015

Windows 10 version-nummer är mer komplicerade och inte fokus i kursen, men för den som vill ha mer information: Windows Version Numbers

Windows 2016 version-nummer

Major Minor Version Build Information Release
10 0 1803 17677 Server 2019 preview
10 0 1803 17134 SAC 30 april 2018
10 0 1709 16299 SAC 17 oktober 2017
10 0 1607 14393 RTM-LTSC 26 september 2016
10 0 1010 14300 TP5 27 april 2016
10 0 10586 TP4 19 november 2015
10 0 10514 TP3 19 augusti 2015
10 0 10074 TP2 4 maj 2015
6 4 9841 TP1 1 oktober 2014

Här nedan en bild som visar samma sak men, ni vet en bild tusen ord:

Bild 1: Distributionsmodeller

Sammanfattning

Version-nummer består av flera siffror, var och en med en egen betydelse. Här nere sammanfattar vi Windows OS version-nummer endast med de två först siffror:

 • Windows server 2019, 2016 och Windows 10 = 10.0
 • Windows server 2012 R2 och Windows 8.1 = 6.3
 • Windows server 2012 och Windows 8 = 6.2
 • Windows server 2008 R2 och Windows 7 = 6.1

Kontrollera OS versionen med PowerShell

 • Skapa en variabel som lagrar resultatet av ett PSObject genom att exekvera:
 • $WinVer = New-Object -TypeName PSObject
 • Verifiera
 • $WinVer
 • För att få fram mer detaljerat OS version-nummer från registret
 • Major nummer
 • $WinVer | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name Major -Value $(Get-ItemProperty -Path ’Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion’ CurrentMajorVersionNumber).CurrentMajorVersionNumber
 • Name – Release
 • $WinVer | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name Release -Value $(Get-ItemProperty -Path ’Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion’ ReleaseId).ReleaseId
 • Current Build
 • $WinVer | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name Build -Value $(Get-ItemProperty -Path ’Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion’ CurrentBuild).CurrentBuild
 • Revision
 • $WinVer | Add-Member -MemberType NoteProperty -Name Revision -Value $(Get-ItemProperty -Path ’Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion’ UBR).UBR