Server 2012 R2 GUI

Windows Server 2012, med kodnamnet ”Windows Server 8”, är den sjätte versionen av Windows Server. Denna serverversion efterträder Windows Server 2008 R2. Windows server 2012 släpptes till allmänheten i september 2012.

Flera och nya funktioner har lagts till Windows Server 2012 såsom en uppdaterad version av Hyper-V, en IP-adresshantering roll, en ny version av Windows Task Manager, och ett nytt filsystem. Bland förbättringarna kan det nämnas att det grafiska gränssnittet som Serverhanteraren har utrustats med ger bättre stöd för administration av flera servrar.Men det grafiska gränssnittet påminde den kritiserade Windows 8.

Efterföljaren till Windows Server 2012 kallas Windows Server 2012 R2. Den släpptes tillsammans med Windows 8.1 i oktober 2013. Det är just denna version som har lyckats etablera som en uppgraderingsalternativ för Windows server 2008 R2. Flera olika utgåvor finns: Datacenter, Standard, Essentials och Fundation.

Bild 1: Windows Server 2012 R2

Installationen av en Windows server 2012 R2 skiljer sig inte så mycket från äldre server operativsystem. Men det finns nu möjligheten att växla mellan GUI (fullständig) och core server utan att behöva installera om servern.

Ladda ned en demo version från Microsofts Evaluation Center:

https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-server-2012-r2

Installation

Klicka på fliken 1, 2, 3 och så vidare

Skapa en virtuell maskin genom att klicka på [New]. Namnge virtuella maskinen som stodc1 och därefter väljer du Windows 2012 (64-bit). Observera att denna VM lagras i en separat katalog med namn VMachines.

Tilldela komponenterna. Som default virtuella maskiner kräver 4 GB RAM minne.

Skapa en ny virtuell hårddisk. I nästa steg ska du se till att hårddiskens typ är DVI.

Lagringsutrymme kommer att användas dynamiskt, enligt behov beroende på antal filer och kataloger vi lagrar på hårddisken. I senare steg ändrar du hårddiskens storlek från 50 till 30 GB. Observera att virtuella maskinen lagras med angivit namn.

Efter att VM stodc1 har skapats behöver vi konfigurera den. Markera stodc1 i spalten till vänster och därefter klicka på [Settings]. Därefter i fliken [Advanced] ändrar du shared Clipboard och Drag'n Drop till Bidirectional.

I [System] ändrar du startordningen enligt bilden nedan. Därefter klickar du på [Storage] och på DVD ikonen [Empty] så att du kan ange sökvägen där ISO filen för Windows Server 2012 R2 finns. Klicka nu på DVD ikonen längst till höger och ange sökvägen.

Klicka på [Network]. Fyra nätverksadaptrar är tillgängliga dock endast en är aktiverad. Som default är nätverkstypen NAT vilket tillåter anslutning till Internet. Till en början ändrar vi inte denna inställning så att vi kan uppdatera serverns operativsystem. Men efter uppdateringen kommer vi tillbaka till nätverksinställningar och ändrar vi till Internet nätverk.

Den sista inställning vi gör i detta steg är [Shared Folders]. I tidigare laborationer har vi skapat en mapp med namn VMshares. Syftet är att mappen delas ut till alla virtuella maskiner. Klicka nu på [Shared Folders] och därefter på ikonen längs till höger. Klicka på ikonen och därefter på [Other] för att ange sökvägen till utdelade mappen via pilen som pekar nedåt. Se till att den monteras automatiskt.

Nu startar du VM stodc1 och när Windows installationsprogrammet startas ändra språket för nationella standarder. Därefter klickar du på [Next] och på [Install now].

Välj Windows Server GUI version och därefter klicka på [Next]. När i en ny sida visas licensen accepterar du den och klickar på [Next] igen.

Välj anpassad installation och när en ny sida visas hårddisk klickar du på [Next] så att hårddisken är den som skapades i tidigare steg. Därefter startar själva installationen.

för avsluta installationen behöver man ange administratörens lösenord. Därefter klickar du på [Finish].

12qw

Klicka på tangenter Ctrl och Delete för att ta fram inloggningsruta. Ange lösenordet och logga in på stodc1

Klicka på [Yes] om du får ett meddelande som nedan. verifiera om versionen är Standard 2012 R2 och att licensen är giltig i 180 dagar.

Det som återstår nu efter installationen är inledande konfigurationer som vi utför med hjälp av Server hanterare

Bild 2: Server Manager

Inledande konfigurationer

Flera konfigurationer behöver göras med syfte att förberedda denna server till att bli en domänkontrollant. Direkt efter installationen bör man uppdatera servern, men uppdateringen kan ta flera timmar och därför görs den hemma och inte i skolan. Om det hade varit en riktig server hade vi absolut uppdaterat och säkrat den, men i den laborationsmiljö vi jobbar med bör vi själva avgöra om uppdateringar görs eller inte. Här nedan visas de väsentliga konfigurationer som ska utföras.

Innan du startar stodc1 ta fram inställningar för nätverket och ändra konfigurationen enligt bilden nedan. Därefter starta VM stodc1.

Klicka på [Local Server] i spalten till vänster och därefter på länken bredvid [Computer Name]

Ett nytt fönster öppnas med systemets egenskaper. Klicka på [Change] och därefter ändra namnet till stodc1. Slutligen välj starta om VM stodc1 senare.

Nu ska du klicka på länken bredvid [Ethernet] och ändra IP adressinformation. Det öppnas ett nytt fönster [Network Connections] och visar en ikon för Ethernet nätverk. Högerklicka och ta fram egenskaperna så att du kan ändra IP adressinformation.

Klicka på [Internet Protocol Version 4] och därefter på [Properties]. Sätt statisk IPv4 adress och inaktivera IPv6

Klicka på länken bredvid [Windows Firewall]. Klicka nu på [Advanced settings] och därefter på [Inbound Rules] för att skapa en regel för inkommande echo-request paket.

Efter att ha klickat på [Inbound Rule] ska du markera [File and Printer Sharing (Echo Request - ICMPPv4-In]. Högerklicka länken och aktivera regeln som tillåter inkommande ping-trafik (Echo Request). Gör det samma på [Outbound Rule].

 

Klicka på länken bredvid [Time zone]. Verifiera att du har rätt tidszon, UTC + 01:00. Det visas redan den utvalda tidszonen från början men det är bra att se vilka alternativ för konfigurationer finns. Klicka på [Change time zone]